Να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα : https://trigger-project.eu/events/page/2